Zwroty i reklamacje

Strona główna / Zwroty i reklamacje

Zwroty

Jeśli jesteś tzw. kupującym uprzywilejowanym, czyli konsumentem albo osobą fizyczną, dla której umowa, jaką z nami zawarłeś, jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Wystarczy, że np. prześlesz nam wiadomość o odstąpieniu od umowy na adres sklep@zanger.pl.

Od umowy możesz odstąpić w ciągu 14 dni. Bieg 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Zwracany towar zwróć do nas niezwłocznie na adres: Podole, ul. Jasna 1, 87-720 Ciechocinek, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie na zasadach wskazanych w Regulaminie sklepu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy od Ciebie towar – możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

W przypadku gdy niewłaściwie zrealizujemy zawartą z Tobą umowę, masz prawo złożyć reklamację, wysyłając ją na adres sklep@zanger.pl lub drogą pocztową na adres Podole, ul. Jasna 1, 87-720 Ciechocinek. Co do zasady, ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta możesz w takiej sytuacji żądać wymiany lub naprawy towaru. W niektórych przypadkach możesz też odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.