Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Dlatego chcemy przekazać Ci informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie uprawnienia w związku z tym Tobie przysługują.

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego ZANGER.pl, zwanego dalej Sklepem,  prowadzonego pod adresem http://zanger.pl przez firmę GENIUM z siedzibą Podole 54e, 87-720 Ciechocinek. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Każdego użytkownika Sklepu obowiązuje Polityka prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu. Jedynym przypadkiem, gdy będziemy zobligowani to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest GENIUM, Podole 54e, 87-720 Ciechocinek, właściciel sklepu ZANGER.pl, zwanego dalej „Sklepem”

 

Jak się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres e-mail: sklep@zanger.pl. Adres pocztowy: GENIUM, Podole 54e, 87-720 Ciechocinek

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, w związku zamówieniami składanymi przez Ciebie w Sklepie oraz zapytaniami wysyłanymi przez e-mail lub formularz kontaktowy.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
 • dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 • celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, którym jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług,
 • kontaktowanie się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą;
 • monitorowanie Twojej aktywności w Sklepie
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy (jeśli konieczne)
 • NIP firmy (jeśli konieczny)
 • adres dostawy i/lub adres do faktury
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu

 Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Sklepu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy  podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, logistyczne, hostingowe,teleinformatyczne, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie na innych stronach internetowych z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Sklep. Celem profilowania będzie marketing produktów oferowanych przez Sklep oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osobie, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl